Regulamin

I. Definicje

1. Administrator Serwisu – Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Myszura, ul. Al. Rzeczypospolitej 33B/35, 02-972 Warszawa, NIP: 822-228-65-96, REGON: 367243385

2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://teleporady.eu służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą telefoniczną oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.

3. Konsultacja– usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej.

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową a konsultacja odbywa się przez telefon.

4. Formularze zgłoszeniowe można wypełniać przez całą dobę. Lekarze realizują konsultacje w dni powszednie w godzinach 8-22 a w święta od godz 10-22.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi 12 godzin roboczych. Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 3 godzin roboczych. 

Jednocześnie informujemy, że zdecydowana większość konsultacji odbywa się w ciągu 3 godzin od zaksięgowania wpłaty.

6. Korzystając z portalu pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

III. Ciasteczka

1. Strona korzysta z małych plików zapisywanych na urządzeniu końcowym w celach analitycznych oraz do poprawy jakości usług.

2. Strona korzysta z takich narzędzi analitycznych jak: Google Analytics oraz Facebook Pixel.

3. W przypadku gdy nie chcesz aby strona zapisywała ciasteczka na Twoim urządzeniu, skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki celem wyłączenia ich obsługi.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce Chrome: instrukcja.

IV. Konsultacje lekarskie 

1. Wypełnij odpowiedni formularz: konsultacji lekarskiej

– Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane osobiste zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej

– Pacjent zobowiązuje się podać objawy chorobowe zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji w której może dojść do narażenie jego zdrowia a nawet życia. 

2. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania zadzwoń +48 782325963 i zapytaj lekarza o swój problem.

3. Wykonaj płatność wg. aktualnego cennika. Formy płatności: . – przelew natychmiastowy poprzez payU

– przelew natychmiastowy poprzez przelewy24

– przelew na numer rachunku 

80 1090 2590 0000 0001 3434 4721 – w temacie należy podać swój pesel oraz numer telefonu. By konsultacja została zrealizowana w najbliższym możliwym terminie należy przesłać potwierdzenie przelewu na kontakt@teleporady.eu

5. Oczekuj na telefon od lekarza lub na kod do recepty.

6. Konsultacja lekarskie online / telefonicznie skierowane są do osób, które wymagają pomocy lekarskiej a nie mają możliwości udać się do lekarza osobiście. Jednocześnie Pacjent świadomy jest, że usługi medyczne świadczone na odległość mają swoje ograniczenia i w wielu przypadkach nie dają pełnej odpowiedzi na problem z którym zgłaszają się pacjenci. W przypadku braku poprawy lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską. 

7. Konsultacje lekarskie NIE SĄ skierowane do osób w stanie zagrożenia życia. W przypadku np. pojawienia się duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha czy głowy nieprzechodzącego po lekach dostępnych bez recepty, w przypadku utraty przytomności, …,  należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub  natychmiast zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

8. Lekarz pozostawia sobie prawo odmówić konsultacji – taka sytuacja może wystąpić zwłaszcza:

– w przypadku w którym lekarz stwierdzi, że nie jest w stanie pomóc bez osobistego zbadania Pacjenta. 

– pacjent przebywa na zwolnieniu lekarskim przynajmniej 2 tygodnie (w takiej sytuacji wymaga osobistego badania oraz różnicowania różnych stanów chorobowych )

– w przypadku odmówienia udzielenia konsultacji lekarskiej przez lekarza w formie teleporady zwracamy środki wpłacone na poczet realizacji konsultacji lekarskiej. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki zostały wpłacone środki – w ciągu 3 dni roboczych (zwykle tego samego dnia). Pośrednik płatności natychmiastowych może pobrać prowizję do 2% wpłaconej kwoty. 

V. Konsultacje lekarskie – regulamin 

poszczególnych usług 

1. Konsultacja lekarska “przeziębienie” skierowana jest dla osób u których wystąpiły ostre objawy ze strony układu oddechowego np. kaszel, katar, ból gardła, gorączka. Nie prowadzimy leczenia przewlekłego. W przypadku wystąpienia duszności lub bólu w klp. należy wezwać Pogotowie Ratunkowe lub zgłosić się natychmiast na najbliższy SOR.

2. Konsultacja lekarska “ból kręgosłupa” skierowana jest dla osób u których wystąpiły ostre objawy bólu kręgosłupa niezwiązane z urazem. Nie prowadzimy leczenia przewlekłego. W przypadku występowania objawów alarmowych: zaburzeń zwieraczowych, niedowładów kończyn dolnych, zaburzeń czucia w kończynach należy wezwać Pogotowie Ratunkowe lub zgłosić się natychmiast na najbliższy SOR.

3. Konsultacja lekarska antykoncepcja awaryjna – tabletka po skierowana jest do kobiet które odbyły stosunek płciowy (bez zabezpieczenia lub metody antykoncepcyjne zawiodły) w ciągu ostatnich 120 godzin a nie chcą zajść w ciążę. Bezwzględnie przed wypełnieniem ankiety należy wykonać test ciążowy oraz wykluczyć ciążę. 

4. Konsultacja lekarska “grzybica pochwy” skierowana jest dla kobiet u których wystąpiły objawy infekcji grzybiczej okolicy intymnej np. świąd okolicy intymnej, zaczerwienienie i obrzek warg sromowych, serowata wydzielina.  Umożliwiamy zdalną konsultację lekarską by jak najszybciej włączyć leczenie. Zawsze po zdalnej konsultacji lekarskiej należy udać się na kontrolę do swojego ginekologa. 

5. Konsultacja lekarska “migrena” skierowana jest do osób które przewlekle leczą się na migrenę, u których wystąpił typowy epizod bólowy oraz nie występują objawy alarmowe. Zawsze po zdalnej konsultacji lekarskiej należy udać się na kontrolę do swojego neurologa na kontrolę . 

6. Konsultacja lekarska “inne – rejestracja” skierowana jest do osób które mają problem medyczny inny niż wymieniony w innych formularzach. 

7. Konsultacja lekarska – “antykoncepcja – kontynuacja leczenia” skierowana jest do kobiet, które stosują przewlekłą antykoncepcję doustną zaleconą przez ginekologa lub lekarza rodzinnego. Leki przepisujemy na max. 4 miesiące stosowania.  Warunki korzystania z tej usługi 

– brak nowych dolegliwości w ciągu stosowania leków antykoncepcyjnych

– brak plamienia / krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

– kontrola ginekologiczna w ciągu roku

– wykluczenie ciąży poprzez wykonanie testu ciążowego

– ujemny wywiad chorobowy w kierunku chorób nowotworowych, chorób związanych ze zwiększoną krzepliwością krwi, choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyń mózgowych

8. Konsultacja lekarska “e-recepta kontynuacja leczenia” skierowana jest do osób które stosują leki przewlekle a nie mogą uzyskać recept od swojego lekarza prowadzącego. Konsultacja lekarska odbywa się wyłącznie w celu przepisania recepty oraz nie zastępuje badania lekarskiego.  

Pacjent musi podać nazwę leków które stosuje, ich dawkę , ilość opakowań na które chciałby uzyskać receptę oraz chorobę na którą stosuje w/w preparat . Leki przepisujemy na max. 4 miesiące leczenia pod warunkiem nie występowania nowych niepokojących objawów. 

VI. Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej, dokumentacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

VII. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres kontakt@teleporady.eu

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Po zrealizowaniu usługi konsultacji lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy

IX. Własność intelektualna

Wszystkie treści umieszczona na portalu www.teleporady.eu podlegają ochronie praw własności i należą do administratora portalu. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści ani w całości ani częściowo. Niezastosowanie się do tego wiąże się z odpowiedzialność karną oraz cywilną. 

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.